Gelir Vergisi Hesaplama

2020 Yılı Gelir Vergisi Dilimleri

2020 Gelir Vergisi Dilim Tutarları Oran (%)
22.000 TL’ye kadar 15
49.000 TL’nin 22.000 TL’si için 3.300 TL, fazlası 20
120.000 TL’nin 49.000 TL’si için 8.700 TL, (ücret gelirlerinde 180.000 TL’nin 49.000 TL’si için 8.700 TL), fazlası 27
600.000 TL’nin 120.000 TL’si için 27.870 TL, fazlası (ücret gelirlerinde 600.000 TL’nin 180.000 TL’si için 44.070 TL, fazlası), fazlası 35

Sayfamızda 2020, 2019, 2018 yıllarına ait tahakkuk edecek gelir vergisi tutarını hesaplayabilirsiniz. İlgili döneme ait vergi matrahınızı girerek, ödemeniz gereken tutarı öğrenebilirsiniz.

2020 GELİR VERGİSİ HESAPLAMA
Gelir Türü
YILI
GELİR (MATRAH)

Gelir Vergisi Nedir?

Ülkemizde kişilerin elde ettikleri gelirden alınan dolaysız vergilerden biridir. Gelir ise o kişinin tüm yıl boyunca elde ettiği gelirlerin hepsidir.

Gelir Vergisi beyannameleri ne zaman verilir?

Gelir vergisi bir önceki yılın gelirlerinin mart ayı 25. Gününe kadar verilir. Örneğin 2018 yılının gelir vergisi 2019 yılında ödenir. Gelir vergisi iki taksit halinde Mart ve temmuz aylarında ödenir.

Gelir Vergisi Nasıl Hesaplanır?

Gelir vergisi yani gelir matrahının gelir vergisi oranı ile çarpılmasıyla hesaplanır. Hangi gelire kadar hangi orandan gelir vergisi  kesileceği ise her yıl Maliye Bakanlığı tarafından belirlenir ve ona göre bir hesaplama yapılır.

2020 Gelir Vergisi Nasıl Hesaplanır?

Örneğin; 2020 yılında takvim yılı içerisinde 30.000 TL ücret geliri elde etmiş olsun. 30.000 TL’nin 22.000 TL’si için 3.300 TL, fazlasına % 20 gelir vergisi ödeyeceğinden;

8.000 x 0.20 = 1.600 TL

3.300 TL + 1.600 TL= 5.100 TL (22.000 TL’si için 3.300 TL) vergi öder.

Memurun matrahına göre gelir vergisi hesaplaması

2020 yılı içerisinde bir memur gelir olarak 22.000 TL gelir vergisi matrahı haziran ayı itibariyle oluştuğunu varsayalım. Memurumuz temmuz ayı ile birlikte %20’lik vergi dilimine girecek.

Devlet Memurları Ne Zaman Vergi Dilimine girerler?

Aslında vergi dilimine girmekten kasıt %20, %27 veya % 35 gibi üst vergi dilimlerine girmek demektir. Ocak ayından itibaren herkes %15 gelir vergisi öder. Öğretmenlerin aldıkları maaşın yaklaşık olarak yarısı ve ekderslerinin tamamı gelir vergisi matrahında olduğundan birçok öğretmen 6.-7. Aydan itibaren % 20’lik dilime ardından kasım aralık gibi de %35’lik dilime girip maaşlarında ve ekderslerinde de kesintiye uğrarlar. Sağlıkçılarda aynı şekilde aldıkları döner sermaye ücretleri matraha eklendiğinden 5. veya 6. ay gibi bir üst vergi dilimine girerler.

Bir Öğretmenin Gelir Vergisi Hesaplama Örneği;

Öğretmenimiz haziran ayına kadar 15.000 TL olan gelir vergisi matrahına haziran ayı ile birlikte 2000 TL daha eklendiğini varsayalım. Bu öğretmenimiz 14.800 TL olan %15’lik vergi dilimi sınırını geçtiğinden 30.000 TL gelir elde edene kadar %20 vergi ödeyecektir. Yani maaşı bir miktar 60-80 TL düşecektir. Yani temmuz ayında maaşına gelecek zam vergiye gidecek ve reel anlamda maaşı artmayacaktır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.