vergi

Gelir Vergisi Hesaplama

2019 Yılı Gelir Vergisi Dilimleri

2019 Gelir Vergisi Dilim Tutarları Oran (%)
18.000 TL’ye kadar 15
40.000 TL’nin 18.000 TL’si için 2.700 TL, fazlası 20
98.000 TL’nin 40.000 TL’si için 7.100 TL, (ücret gelirlerinde 148.000 TL’nin 40.000 TL’si için 7.100 TL), fazlası 27
8.000 TL’den fazlasının 98.000 TL’si için 22.760 TL, (ücret gelirlerinde 148.000 TL’den fazlasının 148.000 TL’si için 36.260 TL), fazlası 35

Sayfamızda 2019, 2018, 2017 ve 2016 yıllarına ait tahakkuk edecek gelir vergisi tutarını hesaplayabilirsiniz. İlgili döneme ait vergi matrahınızı girerek, ödemeniz gereken tutarı öğrenebilirsiniz.

GELİR VERGİSİ HESAPLAMA
Gelir Türü
YILI
GELİR (MATRAH)

Gelir Vergisi Nedir?

Ülkemizde kişilerin elde ettikleri gelirden alınan dolaysız vergilerden biridir. Gelir ise o kişinin tüm yıl boyunca elde ettiği gelirlerin hepsidir.

Gelir Vergisi beyannameleri ne zaman verilir?

Gelir vergisi bir önceki yılın gelirlerinin mart ayı 25. Gününe kadar verilir. Örneğin 2018 yılının gelir vergisi 2019 yılında ödenir. Gelir vergisi iki taksit halinde Mart ve temmuz aylarında ödenir.

Gelir Vergisi Nasıl Hesaplanır?

Gelir vergisi yani gelir matrahının gelir vergisi oranı ile çarpılmasıyla hesaplanır. Hangi gelire kadar hangi orandan gelir vergisi  kesileceği ise her yıl Maliye Bakanlığı tarafından belirlenir ve ona göre bir hesaplama yapılır.

2019 Gelir Vergisi dilimleri ve matrahları Ne Kadardır?

  • 18.000 TL’ye kadar % 15 gelir vergisi
  • 40.000 TL’nin 18.000 TL’si için 2.700 TL, fazlası % 20 gelir vergisi
  • 98.000 TL’nin 40.000 TL’si için 7.100 TL, (ücret gelirlerinde 148.000 TL’nin 40.000 TL’si için 7.100 TL), fazlası % 27 gelir vergisi
  • 98.000 TL’den fazlasının 98.000 TL’si için 22.760 TL, (ücret gelirlerinde 148.000 TL’den fazlasının 148.000 TL’si için 36.260 TL), fazlası % 35 gelir vergisi

Gelir Vergisi Nasıl Hesaplanır?

Örneğin; 2019 yılında takvim yılı içerisinde 30.000 TL ücret geliri elde etmiş olsun. 30.000 TL’nin 18.000 TL’si için 2.700 TL, fazlasına % 20 gelir vergisi ödeyeceğinden;

12.000 x 0.20 = 2.400 TL

2.700 TL + 2.400 TL= 5.100 TL (18.000 TL’si için 2.700 TL) vergi öder.

Memurun matrahına göre gelir vergisi hesaplaması

2019 yılı içerisinde bir memur gelir olarak 20.000 TL gelir vergisi matrahı haziran ayı itibariyle oluştuğunu varsayalım. Memurumuz temmuz ayı ile birlikte %20’lik vergi dilimine girecek.

    • 18.000 TL’lik kısmı için 2.700 TL ödeyecek olan memurumuzun 0 x 0.15= 2.220 TL (18.000’e kadar %15)
    • 20.000 TL – 18.000 TL = 2.000 TL’lik kısmı için 400 TL gelir vergisi ödeyecektir.

Devlet Memurları Ne Zaman Vergi Dilimine girerler?

Aslında vergi dilimine girmekten kasıt %20, %27 veya % 35 gibi üst vergi dilimlerine girmek demektir. Ocak ayından itibaren herkes %15 gelir vergisi öder. Öğretmenlerin aldıkları maaşın yaklaşık olarak yarısı ve ekderslerinin tamamı gelir vergisi matrahında olduğundan birçok öğretmen 6.-7. Aydan itibaren % 20’lik dilime ardından kasım aralık gibi de %35’lik dilime girip maaşlarında ve ekderslerinde de kesintiye uğrarlar. Sağlıkçılarda aynı şekilde aldıkları döner sermaye ücretleri matraha eklendiğinden 5. veya 6. ay gibi bir üst vergi dilimine girerler.

Bir Öğretmenin Gelir Vergisi Hesaplama Örneği;

Öğretmenimiz haziran ayına kadar 15.000 TL olan gelir vergisi matrahına haziran ayı ile birlikte 2000 TL daha eklendiğini varsayalım. Bu öğretmenimiz 14.800 TL olan %15’lik vergi dilimi sınırını geçtiğinden 30.000 TL gelir elde edene kadar %20 vergi ödeyecektir. Yani maaşı bir miktar 60-80 TL düşecektir. Yani temmuz ayında maaşına gelecek zam vergiye gidecek ve reel anlamda maaşı artmayacaktır.

Kimler Neler Demiş?